Aanpak

Totaal concept van intake tot eindresultaat
met ontwerp voor de organisatie

Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en er zijn meerdere werknemers met burnout(klachten) per jaar. Veel mensen roepen dat de druk te hoog is. Je kunt de vinger nog niet op de zere plek leggen.
Door de veranderende wereld neemt het aantal thuiswerkers toe. Je wilt samen met je werknemers onderzoeken wat nodig is om de balans tussen werk en privé te optimaliseren in tijden waarin deze balans vervaagt.
Hoe pakken wij dit gezamenlijk aan?
  • In een intake bepalen we de doelstellingen en plan van aanpak
  • Afname van een online assessment bij werknemers om het risicoprofiel in kaart te brengen
  • Samen ontwerpen we maatwerkoplossingen om de balans binnen de organisatie te verbeteren
  • Tussentijdse metingen laten op objectieve wijze zien wat het effect is van de interventies
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 665