Presence-Q

Informatie over online assessment

Wat is de Presence-Q?
De Presence-Q is een assessment gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het brengt de risico’s op disbalans, overbelasting, burnoutklachten en uiteindelijk burnout in kaart.
Wat levert de Presence-Q op?
  • Inzicht in persoonlijk functioneren op zowel werk- als privégebied
  • Zicht op de risico’s in ieders ‘Leven en Presteren in Balans’
  • Bewustzijn en daarmee groei op die aspecten en gebieden waarop een ieder invloed kan uitoefenen (en waarop niet)
  • Taal om het gesprek over ‘Leven en Presteren in Balans’ binnen de organisatie te voeren
Hoe werkt het?
  • Als deelnemer ontvangt u een uitnodiging met een link naar de Presence-Q
  • Het invullen van de Presence-Q neemt ongeveer 75 minuten in beslag en kan in ieders eigen omgeving en eigen tijd plaatsvinden
  • Na afronding ontvangt de deelnemer een persoonlijk risicoprofiel in relatie tot ‘Leven en Presteren in Balans’
  • Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de organisatie vindt een vervolg plaats in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst, een trainings- en/of coachingstraject
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 655
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 655