Maatwerkoplossingen

training/coaching/advies

Balans binnen de organisatie verbeteren

Samen ontwerpen we maatwerkoplossingen om de energiebalans binnen de organisatie te optimaliseren.

Denk hierbij aan:
  • Informatiesessies en trainingen voor werknemers en managers over het herkennen en voorkomen van stress, overspanning en burnout
  • ‘Presteren in Balans’-trajecten voor werknemers om de vertaalslag te maken van de SET uitkomsten naar persoonlijke actieplannen
  • Trainen van HR/interne coaches om de Stress Ervarings Tool te kunnen toepassen en de dialoog over ‘Presteren in Balans’ in de organisatie te kunnen voeren
  • Inzet van externe ‘Presteren in Balans’-coaches zowel preventief als curatief
  • Een adviestraject met de directie naar aanleiding van de geanonimiseerde uitkomsten om de veerkracht van de organisatie te vergroten
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 665
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 665