Het PIB team

Mandy Oostlander
Mandy Oostlander

Mandy Oostlander
eigenaar en adviseur/coach

Mijn missie is om samen met het PIB team organisaties op te schonen van overspanning en burnout. Ik geloof dat voorkomen beter is dan genezen. Tegelijkertijd zie ik hoe lastig het is om op een adequate manier aan preventie te doen, zowel individueel als voor een hele organisatie. Ik heb op dat vlak helaas al veel gezien en gehoord. Het kàn echt anders. Samen met Online Talentmanager  heb ik daarom de Stress Ervarings Tool (SET) ontwikkeld om de draagkracht van mensen en organisaties te vergroten en/of de draaglast te verlagen om zo in balans te leven en (blijven) presteren. Hoe precies lees je bij de tool of kom ik graag vertellen.

Weet dat veel bestaande instrumenten meten of er (stress)klachten zijn en zich richten op de gevolgen van – veelal – werkstress. Naast het feit dat de SET werk- én privéstressoren meeneemt in de diagnose, focust de tool vooral op onderliggende oorzaken en brengt diepere lagen en dwarsverbanden in kaart. De SET zoomt in op het totaalplaatje van een individu, team of organisatie en dat is voor ieder mens en voor iedere groep weer anders. De vele inzichten leiden tot bewustwording en veelal blijvende positieve verandering!

Ik ben nu ruim 25 jaar actief als Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) Arbeid & Organisatie op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Als (loopbaan)coach/assessor/trainer/adviseur en opleider heb ik ruime ervaring in diverse branches van bedrijfsleven tot (semi-)overheid. De laatste jaren heb ik mij in mijn coachpraktijk gespecialiseerd op het voorkomen en het genezen van overbelasting en burnout. Ik neem deel aan de werkgroep Burnout van het NIP. De SET is voor mij hét betrouwbare en gevalideerde hulpmiddel om het kantelpunt naar langdurige onbalans in leven en presteren vóór te zijn. Vanuit dit initiatief ben ik mijn onderneming Presteren in Balans begonnen. Ik geniet als ik mensen (weer) vanuit passie en met plezier zie leven en werken!

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.

Rian van Straalen
Rian van Straalen

Rian van Straalen
adviseur/coach/gecertificeerd SET expert

De afgelopen 25 jaar heb ik al heel veel mensen mogen begeleiden in individuele coaching en tijdens trainingen. Ik ben verbonden aan de School voor Coaching als leergangcoach voor toekomstige coaches en leidinggevenden die vanuit een ander perspectief hun medewerkers willen begeleiden en motiveren. Daarnaast begeleid ik managementteams om tot een professionele samenwerking te komen waar plaats is voor wezenlijk contact en een gezamenlijke drive.

Nog nooit heb ik me “bekeerd” tot een testmethode omdat ik altijd vond dat er wat aan ontbrak. Nu ben ik bijna vanaf het begin van de ontwikkeling van de Stress Ervarings Tool enthousiast en betrokken, omdat het gaat over een meetmethode die alle levensgebieden omvat. Mijn kennis en ervaring zet ik in om de testresultaten te duiden en te begeleiden. Dat leidt tot daadwerkelijke verandering die ervoor gaat zorgen dat burnout voorkomen wordt en mensen daadwerkelijk lichter leren te leven.

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar www.Rianvanstraalen.nl en mijn LinkedInprofiel.  

Claudia Harms-Bongers
Claudia Harms-Bongers

Claudia Harms-Bongers
adviseur/coach/trainer/gecertificeerd SET expert

Met een open blik begeleid ik (young) professionals, zowel individueel als in groepen, in hun ontwikkeling, talenten en ambities. Ik vind het belangrijk, dat mensen op een positieve manier en vanuit zelfregie leren. Dit het liefst met een creatieve twist. Als het gaat om presteren in balans heb ik zelf een hele weg afgelegd. Ik werk met hart en ziel, maar balanceerde vanaf mijn werkende leven langs het ‘randje’ en viel ook twee tot drie keer ‘over het randje’. Rond mijn dertigste kampte ik als ‘high potential’ (bij een heel leuk communicatieadviesbureau) al met overspannenheidsklachten en rond mijn 46ste kreeg ik serieuze burnout klachten. En ondanks yoga, hardlopen, therapie, efficiënt-werken-cursussen, massages, coaching, etc. ging ik in de eerste COVID lockdown weer onderuit. Toen kwam ik bij Mandy terecht en met de Stress Ervarings Tool in aanraking. Bij haar kreeg ik stap voor stap zicht op aan welke ‘knoppen ik (nog) te draaien’ had. Ik weet nog dat ik zei ‘was deze tool er maar 10 jaar eerder geweest’. Niet dat ik nu het ‘ei van Columbus’ ken. Ik ben een ervaringsdeskundige, heb de wijsheid niet in pacht, maar weet dat als ik dichtbij mezelf blijf en werk vanuit mijn talent, dat ik de grootste kans heb, zowel privé als in werk, in balans te blijven.

Dat talent zet ik graag in om met individuen en teams uitkomsten uit de SET te duiden. En waar gewenst coach en begeleid ik graag het vervolg om de draagkracht te verhogen en de draaglast te verlagen, zodat vitaler leven, werken en leren binnen handbereik komt of blijft.

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.  

Nick Klaver
Nick Klaver

Nick Klaver
adviseur/coach/gecertificeerd SET expert

Ik ben een nieuwsgierige enthousiasteling, die werkt vanuit een oplossingsgerichte visie. Dit betekent dat er tijd en aandacht is voor problemen en je herstel, maar de focus ligt op groei, successen en oplossingen.

Ik word enthousiast van het begeleiden van individuen en teams in hun ontwikkeling en leerproces.
Inspireren en inzicht geven op persoonlijk- en werkgebied doe ik gedreven vanuit mijn passie om mensen in beweging te brengen, zodat zij met plezier en vertrouwen hun doel(en) eigenhandig bereiken. Vanuit mijn expertise en ervaring ben ik in staat om samen te bepalen hoe en wat ervoor nodig is om een volgende stap te zetten. Vanuit het idee ‘If you want to go fast, go slow’.

In 2021 ben ik in aanraking gekomen met de SET, die helpt bij het verschaffen van inzichten in je energieverbruik. En mijn ervaring is, dat je mèt de SET veel sneller en duidelijker informatie krijgt vanuit zeven onderdelen, die anders onvoldoende belicht worden of na meer tijd en gesprekken (misschien) helder worden. Deze tool helpt om direct(er) bij de kern te komen en vanuit daar verder te bouwen aan meer balans in je leven.

De afgelopen jaren ben ik zelf veelvoudig bezig geweest met het balanceren tussen werk en privé en leer ik te kijken naar situaties vanuit de leer van de Tai Chi. Elke situatie heeft twee kanten en je hebt elk moment opnieuw de keuze om het anders aan te pakken.  Echter sta ik met twee benen op de grond in de westerse samenleving en lukt het mij een mooie combinatie te vinden tussen ‘Oost en West’. Het heeft mij de afgelopen jaren veel opgeleverd en als je wilt, deel ik dat ook met jou.

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.

Priscilla de Graaf
Priscilla de Graaf

Priscilla de Graaf
adviseur/trainer/coach/gecertificeerd SET expert

In 2020 heb ik het trainingsbureau “Circle of Smiles” opgericht. Waar ik met heel veel passie en energie binnen bedrijven op maat gemaakte trainingen geef op het gebied van hospitality, goed werkgeverschap, presteren in balans en gedrag.

De visie achter Circle of Smiles is dat ik geloof dat wanneer jij als gepassioneerde leidinggevende goed voor je medewerkers zorgt, zij met veel plezier unieke onderscheidende ervaringen zullen bieden aan je klanten. En die goede zorg voor je medewerkers heeft natuurlijk alles te maken met goed werkgeverschap. Het gaat om omzien naar je mensen, weten hoe het met ze gaat en ze de ruimte geven om op hoog niveau te kunnen presteren op een gezonde manier. Door het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving.

Mijn achtergrond ligt in het 5 sterren hospitality segment waar ik13 jaar HR management en training ervaring heb opgedaan. Naast het aansturen en adviseren van leiders heb ik met enorm veel passie en enthousiasme duizenden medewerkers en leidinggevenden mogen trainen in het bieden van onvergetelijke gastvrije ervaringen en het gastvrij leiden van teams.

Helaas gaat het ook bij HR Managers weleens mis en moest ik er in 2019 achter komen hoe heftig het is om in een burn-out terecht te komen. In deze tijd ben ik via Mandy met de Stress Ervarings Tool in aanraking gekomen. Dit heeft mij zoveel waardevolle inzichten gegeven, en handvatten waar ik nog steeds veel gebruik van maak.
Achteraf kijk ik terug op een periode waar ik als persoon maar ook als professional veel van heb geleerd. Hierdoor is bij mij het belang van tijdige signalering van overspanning en burn-out nog duidelijker geworden. En daarom wil ik me graag hiervoor inzetten. Dit met de inzet van de Stress Ervarings Tool en het bieden van een aantal trainingen die ik samen met Mandy heb ontwikkeld.

Kortom laten we samen kijken hoe we beter kunnen voorkomen dan genezen!

Bekijk voor meer informatie
www.circleofsmiles.nl en mijn LinkedInprofiel.

Priscilla de Graaf
Priscilla de Graaf

Kirsten Schipper
adviseur/coach/trainer/gecertificeerd SET expert

Aan de hand van een ouder-kind methodiek heb ik afgelopen 20 jaar trainingen en coaching verzorgd, gericht op beroepshouding en visie ontwikkeling voor professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs in opdracht van verschillende organisaties. Ook was ik als trainer/docent actief in het HBO onderwijs, op de voorgenoemde gebieden. In de coaching van professionals heb ik ervaren dat op een gezonde manier aan uitdagende doelen werken makkelijk verstoord kan raken. Na de opleiding Coaching voor Professionals, bij de SchoolvoorCoaching heb ik mij de laatste jaren steeds meer gericht op het begeleiden van mensen met vraagstukken op het vlak van presteren en stresshantering. Het werken met de Stress Ervarings Tool (SET) is voor mij een belangrijk instrument om het coachingsproces doelgericht en meetbaar te maken, de coachee inzicht te geven in zijn eigen vraag en samen te werken aan een duurzame verandering. Ik vind het boeiend en dankbaar om naast mensen te staan bij hun leerproces. Het leuke is dat ik ook leer van de mensen die ik begeleid. Dit motiveert om mij voortdurend door te ontwikkelen in het coachvak. De SET is voor mij een waardevolle ontwikkelde tool die preventief ingezet kan worden en bijdraagt aan de professionalisering van het vak.

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar www.talentecoaching.nl en naar mijn LinkedInprofiel.