Het PIB team

Mandy Oostlander
eigenaar en adviseur/coach

Ruim 25 jaar ben ik actief als Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) Arbeid & Organisatie op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Als (loopbaan)coach/assessor/trainer/adviseur en opleider heb ik ruime ervaring in diverse branches van bedrijfsleven tot (semi-)overheid. De laatste jaren heb ik mij in mijn coachpraktijk gespecialiseerd op het voorkomen en het genezen van overbelasting en burnout. Ik neem deel aan de werkgroep Burnout van het NIP. Samen met Online Talentmanager  heb ik de Stress Ervarings Tool (SET) ontwikkeld.  De Set is een online assessment om risico’s op overbelasting en burnout bij werknemers in kaart te brengen. Vanuit dit initiatief is de onderneming Presteren in Balans ontstaan.

Ik zie het als mijn opdracht om vanuit verbinding mensen op respectvolle en stimulerende wijze vragen te stellen, inzichten te geven, uit te dagen. Dit met als doel om mensen en teams te bewegen naar het behalen van een optimale balans in leven en presteren. Ik geniet als ik mensen vanuit passie en met plezier zie leven en werken!
Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.

Rian van Straalen
adviseur/coach

De afgelopen 25 jaar heb ik al heel veel mensen mogen begeleiden in individuele coaching en tijdens trainingen. Ik ben verbonden aan de School voor Coaching als leergangcoach voor toekomstige coaches en leidinggevenden die vanuit een ander perspectief hun medewerkers willen begeleiden en motiveren. Daarnaast begeleid ik managementteams om tot een professionele samenwerking te komen waar plaats is voor wezenlijk contact en een gezamenlijke drive.

Nog nooit heb ik me “bekeerd” tot een testmethode omdat ik altijd vond dat er wat aan ontbrak. Nu ben ik bijna vanaf het begin van de ontwikkeling van de Stress Ervarings Tool enthousiast en betrokken, omdat het gaat over een meetmethode die alle levensgebieden omvat. Mijn kennis en ervaring zet ik in om de testresultaten te duiden en te begeleiden. Dat leidt tot daadwerkelijke verandering die ervoor gaat zorgen dat burnout voorkomen wordt en mensen daadwerkelijk lichter leren te leven.

Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik naar www.Rianvanstraalen.nl en LinkedIn.