Stress Ervarings Tool

Informatie over het online assessment

Wat is de Stress Ervarings Tool?

De Stress Ervarings Tool is een online assessment gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het brengt het energieverbruik van een werknemer in kaart, evenals mogelijke risico’s op onbalans, overbelasting, overspanning en uiteindelijk burnout.

Wat levert de Stress Ervarings Tool op?

  • Inzicht in persoonlijk functioneren op zowel werk- als privégebied
  • Zicht op de risico’s in ieders ‘Leven en Presteren in Balans’
  • Bewustzijn en daarmee groei op die aspecten en gebieden waarop een ieder invloed kan uitoefenen (en waarop niet)
  • Taal om het gesprek over ‘Leven en Presteren in Balans’ binnen de organisatie te voeren
Hoe werkt het?
  • Als deelnemer ontvang je via de e-mail een persoonlijke uitnodiging om de Stress Ervarings Tool te maken 
  • Het invullen van de Stress Ervarings Tool neemt ongeveer een uur in beslag en kan in ieders eigen omgeving en eigen tijd plaatsvinden
  • Na afronding ontvangt de deelnemer een persoonlijk risicoprofiel in relatie tot ‘Leven en Presteren in Balans’
  • Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de organisatie vindt een vervolg plaats in de vorm van begeleiding bij het opstellen van een actieplan of een uitgebreider trainings- en/of coachingstraject
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 665
Voor meer informatie neem contact op met Mandy Oostlander
via mandy@prestereninbalans.nl
of bel: +31(0)6 55 347 665